Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy hằng tuần đối với một số thủ tục (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Buổi sáng làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Có 23 công chức thuộc 16 Sở được bố trí làm việc tại Trung tâm, kể từ ngày 03/10/2016. Công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp tục được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác do các Sở chi trả theo quy định pháp luật.

Số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1