Nhân sự Trung tâm KSTTHC

STT

Đơn vị

Số điện thoại

1

Trung tâm Hành chính công

0277.3898989

Trần Văn Tấn

Giám đốc

Trịnh Thị Bích Thuận

Phó giám đốc

Nguyễn Hoàng Ân

Chuyên viên

Lê Thị Ngọc Duyên

Chuyên viên

Đỗ Khắc Huy

Chuyên viên

Đào Thị Tuyết

Văn thư

Vương Phước Thịnh

Chuyên viên

Hồ Nhựt Tân

Chuyên viên

2

Sở Y Tế

0277.3898956

3

Sở Tư Pháp

0277.3898951

4

Sở Nội vụ

0277.3898966

5

Sở Xây Dựng

0277.3898953

6

Sở KH & ĐT

0277.3898954

7

Sở TN & MT

0277.3898952

8

Sở GTVT

0277.3898957

9

Bảo hiểm xã hội Tỉnh

0277.3898959

10

Công an Tỉnh

0277.3898964

11

Sở TT&TT – Sở KHCN

0277.3898960

12

Sở Ngoại vụ - Sở Giáo dục & đào tạo

0277.3898955

13

Sở LĐTBXH – Sở VHTT&DL

0277.3898961

14

Sở Công thương

0277.3898963

15

Sở NN&PTNT

0277.3898962

16

Sở Tài chính – BQL KTT – Chi cục ATVSTP

0277.3898958