Xuất bản thông tin

null Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 02/2022

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 02/2022

Trong tháng 02, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 6.626 hồ sơ TTHC. Trong đó, kỳ trước chuyển sang là 2.007 hồ sơ; nhận mới là 4.619 hồ sơ. Số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 1.333, đạt 28,86%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 là 2.031, đạt 43,97% so với tổng số hồ sơ nhận mới.

          Trung bình 01 ngày, Trung tâm tiếp nhận khoảng 210 hồ sơ; số lượt công dân đến giao dịch gần 110 lượt. Lĩnh vực nhận hồ sơ nhiều nhất là Công Thương: 1.326 hồ sơ, chiếm 28,71%. Riêng lĩnh vực Ngoại vụ, không có hồ sơ mới phát sinh.

          Trung tâm tổ chức làm việc buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định đối với 05 lĩnh vực gồm: kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tư pháp, giao thông vận tải và xây dựng. Theo đó, trong tháng, đã tiếp nhận 98 hồ sơ và trả kết quả 28 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp tiếp nhận 129 hồ sơ theo Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến gắn với dịch vụ bưu chính công ích; 808 hồ sơ theo Mô hình Công dân không viết gắn với Dịch vụ công trực tuyến và 02 hồ sơ theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân.

          Nhìn chung, trong tháng 02, số lượng hồ sơ TTHC nhận mới giảm so với tháng 01, nguyên nhân chủ yếu là do trong tháng có các tuần cận trước và sau Tết Nguyên Đán, nhu cầu thực hiện TTHC của người dân giảm. Tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tăng; tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giảm so với tháng 01.

          Trong tổng số tiếp nhận, đã có 4.338 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Hiện nay, còn 2.288 hồ sơ chưa đến hạn, đang được xem xét, giải quyết.

                                                                                                              -N.H.ÂN-

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1