Xuất bản thông tin

null Kết quả hoạt động tháng 02 năm 2022 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Tin hoạt động Chi tiết bài viết

Kết quả hoạt động tháng 02 năm 2022 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện 609 cuộc gọi (gồm: 409 cuộc gọi vào, 200 cuộc gọi ra), 92 lượt tương tác qua các kênh 1022: Email, Zalo, facebook, Website, App Mobile của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Điện thoại viên tổ chức tiếp nhận và lập 462 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân (giảm 312 phiếu so với tháng 01/2022). Trong đó, có 161 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến TTHC. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại: 370 ý kiến, email: 3 ý kiến, zalo: 35 ý kiến, website 1022.dongthap.gov.vn: 50 ý kiến, facebook: 4 ý kiến. 

          Số phiếu của tháng 02/2022 tiếp tục giảm 312 phiếu so với tháng 01/2022.  Trong tháng, ngoài các nội dung có liên quan thủ tục hành chính (160 phiếu) các thông tin về dịch bệnh Covid-19 tiếp tục đươợc người dân quan tâm như: liên quan đến nhóm đối tượng lao động tự do được hưởng hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, điều kiện, thủ tục để được hưởng chính sách; phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến việc tiêm vacxin phòng Covid-19, các nội dung liên quan đến áp dụng các biện pháp hành chính trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả xử lý ghi nhận, có 435/435 phiếu trả lời ý kiến, giải quyết phản ánh, kiến nghị (không tính 8 phiếu đang giải quyết) được tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng về kết quả giải quyết hoặc thông tin phản hồi là hữu ích (đạt 100%), 19 phiếu người phản ảnh không phản hồi về thông tin được cung cấp.

 

 

Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp là đường dây nóng thống nhất trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp thủ tục hành chính ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; cung cấp các thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục…; các thông tin về sự cố hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp nước, điện lực... và thông tin chính sách ưu đãi, đầu tư, du lịch, sự kiện của tỉnh Đồng Tháp./.

                                                          Lê Duyên

                                        Trung tâm KSTTHC&PVHCC

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1