Xuất bản thông tin

null Kết quả hoạt động tháng 04 năm 2022 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Kết quả hoạt động tháng 04 năm 2022 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Trong tháng 4, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện 642 cuộc gọi (gồm: 420 cuộc gọi vào, 222 cuộc gọi ra), 96 lượt tương tác qua các kênh 1022: Email, Zalo, facebook, Website, App Mobile của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Điện thoại viên tổ chức tiếp nhận và lập 442 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân (giảm 154 phiếu so với tháng 3/2022). Trong đó, có 115 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến TTHC. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại: 346 ý kiến, email: 3 ý kiến, zalo: 42 ý kiến, website 1022.dongthap.gov.vn: 38 ý kiến, facebook: 13 ý kiến. 

Kết quả xử lý ghi nhận, có 419/419 phiếu trả lời ý kiến, giải quyết phản ánh, kiến nghị (không tính 11 phiếu đang giải quyết) được tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng về kết quả giải quyết hoặc thông tin phản hồi là hữu ích (đạt 100%), 12 phiếu người phản ảnh không phản hồi về thông tin được cung cấp.

 

 

Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp là đường dây nóng thống nhất trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp thủ tục hành chính ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; cung cấp các thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục…; các thông tin về sự cố hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp nước, điện lực... và thông tin chính sách ưu đãi, đầu tư, du lịch, sự kiện của tỉnh Đồng Tháp./.

                                                          Lê Duyên

                                        Trung tâm KSTTHC&PVHCC

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1