Xuất bản thông tin

null Trung tâm Hành chính công: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 02 năm 2024

Trang chủ Chi tiết bài viết

Trung tâm Hành chính công: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 02 năm 2024

Trong tháng 02, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận 9.698   hồ sơ TTHC. Trong đó, kỳ trước chuyển sang là 2.872 hồ sơ; nhận mới là 6.826 hồ sơ. Số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 2.068, đạt 30,29%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần là 4.413, đạt 64,65% so với tổng số hồ sơ nhận mới.

 

          Trung bình một ngày, Trung tâm tiếp nhận khoảng 310 hồ sơ; số lượt công dân đến giao dịch gần 110 lượt. Lĩnh vực nhận hồ sơ nhiều nhất là giao thông vận tải: 2.437 hồ sơ, chiếm 35,70%, lĩnh vực nhận ít nhất là tài chính, quản lý khu kinh tế: 01 hồ sơ (chiếm 0,01%).

          Trung tâm tổ chức làm việc buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định đối với 05 lĩnh vực gồm: kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tư pháp, giao thông vận tải và xây dựng. Theo đó, trong tháng 02, đã tiếp nhận 140 hồ sơ và trả kết quả 39 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp tiếp nhận 188 hồ sơ theo Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; 2.108 hồ sơ theo Mô hình Công dân không viết gắn với Dịch vụ công trực tuyến.

          Nhìn chung, trong tháng 02/2024, số lượng hồ sơ TTHC nhận mới giảm so với tháng 01/2024; tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng; tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích giảm so với tháng 01/2024.

          Trong tổng số tiếp nhận, đã có: 6.648 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 99,97%, có 02 hồ sơ trễ hạn, chiếm 0,03%. Hiện nay, còn 3.048 hồ sơ chưa đến hạn, đang được xem xét, giải quyết.

                                                                                                              -N.H.ÂN-

Có thể bạn quan tâm