Xuất bản thông tin

null Kết quả hoạt động tháng 12 năm 2020 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kết quả hoạt động tháng 12 năm 2020 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện 739 cuộc gọi (gồm: 467 cuộc gọi vào, 272 cuộc gọi ra, 112 lượt tương tác qua các kênh 1022: Email, Zalo, facebook, Website) của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Điện thoại viên tổ chức tiếp nhận và lập 526 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân (tăng 89 phiếu so với tháng 11).

          Trong đó, có 189 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến TTHC. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại: 414 ý kiến, email: 05 ý kiến, zalo: 46 ý kiến, website 1022.dongthap.gov.vn: 24 ý kiến, facebook: 37 ý kiến. Phần lớn số lượng phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: Công an, đất đai, chính sách bảo trợ, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, tư pháp, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước… Các yêu cầu đều được Điện thoại viên tiếp nhận và lập phiếu xử lý kịp thời.

         

 

            Ảnh: Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

          Qua kết quả hoạt động, Trung tâm đã tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Công văn số 60/UBND-KSTTHC ngày 07/12/2020 về việc chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân qua các phản ánh, kiến nghị, góp ý gửi qua Tổng đài; đăng 08 tin tức, bài viết có liên quan lên các kênh 1022; duyệt công bố 22 phản ánh, kiến nghị; hỗ trợ điện thoại viên và trao đổi với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xử lý các phản ánh, kiến nghị…

Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp là đường dây nóng thống nhất trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp thủ tục hành chính ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; cung cấp các thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục…; các thông tin về sự cố hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp nước, điện lực... và thông tin chính sách ưu đãi đầu tư, du lịch, sự kiện của tỉnh Đồng Tháp./.

                             - Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC -

Có thể bạn quan tâm