Xuất bản thông tin

null Một số kết quả công tác nổi bật năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Một số kết quả công tác nổi bật năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện nhiệm vụ được UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh giao, tập thể công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm Kiểm soát TTHC và phục vụ HCC tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã đoàn kết, nỗ lực triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2020, Trung tâm đã tiếp nhận 60.610 hồ sơ TTHC, trong đó, kỳ trước chuyển sang là 2.336 hồ sơ, nhận mới 58.274 hồ sơ, tăng 1.799 hồ sơ (tăng 3,19%) so với năm 2019. Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 58.650, trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 11.286, đạt 19,24%; số hồ sơ giải quyết trước hạn: 47.359, đạt 80,75%. Trung tâm tiếp tục đề xuất triển khai nhiều mô hình, giải pháp mang lại kết quả, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện các Chỉ số: PCI, PAPI, PAR của Tỉnh, bài viết này điểm qua những nét mới và các kết quả công tác nổi bật tại Trung tâm trong năm 2020.

1. Chuyển Trung tâm sang trụ sở làm việc mới khang trang, hiện đại

Ngày 21/9/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo số 47/TB-UBND về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, kể từ ngày thứ Hai, 05/10/2020, Trung tâm sẽ chuyển từ trụ sở làm việc tạm ở số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sang trụ sở làm việc mới tại: Tòa nhà Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, số 85 đường Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (phía mặt đường Lý Thường Kiệt).

 

Ảnh: Trụ sở mới Trung tâm đặt tại Tòa nhà Bưu điện Tỉnh.

Trụ sở mới của Trung tâm nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Cao Lãnh, được sửa chữa, cải tạo từ một phần của tòa nhà Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa, với các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, nhằm giúp cá nhân, tổ chức có nơi giao dịch TTHC thuận lợi, văn minh, lịch sự và dễ tìm kiếm hơn. Việc chuyển Trung tâm đặt tại trụ sở làm việc mới cũng là nội dung được thực hiện theo Quyết định số 843/QĐ-UBND-HC ngày 27/7/2018 của UBND Tỉnh về việc ban hành Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND Tỉnh về việc tổ chức thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 3).

Ảnh: Lễ Khánh thành Trụ sở Trung tâm vào ngày 05/10/2020

Tại trụ sở mới, Trung tâm tiếp tục đưa vào tiếp nhận thêm các TTHC thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh và các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đăng ký, quản lý con dấu, phòng cháy, chữa cháy thuộc Công an Tỉnh. Qua đó, nâng lên 19 lĩnh vực thuộc 19 sở, ngành tỉnh có tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại một đầu mối duy nhất là Trung tâm.

2. Triển khai các mô hình mới trong cải cách TTHC

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC, Trung tâm đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Quyết định số 1326/QĐ-UBND-HC ngày 27/8/2020 về việc ban hành Quy trình thực hiện Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC Quyết định số 1516/QĐ-UBND-HC ngày 01/10/2020 ban hành Quy trình thực hiện Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC. Đây là các mô hình mới nhằm giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân, góp phần tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, đối với các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có quy định nộp các khoản phí, lệ phí, hồ sơ giấy hoặc đối chiếu với bản chính khi nhận kết quả, thì khi đăng ký thực hiện theo Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC, tổ chức, công dân không cần phải trực tiếp đến Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để thực hiện các công việc nêu trên, mà sẽ được nhân viên Bưu điện thực hiện thay và gửi kết quả giải quyết TTHC đến địa chỉ tổ chức, công dân yêu cầu theo đúng quy định.

Đối với Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến, cá nhân, tổ chức khi đến Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã nộp hồ sơ các TTHC thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành, chỉ cần cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân và các giấy tờ liên quan cho công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận. Nhân viên tại Bộ phận Một cửa sẽ trực tiếp nhập liệu dữ liệu thông tin vào Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp theo nội dung thông tin mà cá nhân, tổ chức cung cấp.

Bên cạnh tham mưu triển khai các mô hình mới, Trung tâm tiếp tục duy trì hiệu quả Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân, Mô hình “04 tại chỗ trong 01 ngày” đối với các TTHC về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, số hồ sơ theo Mô hình hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân là 287 hồ sơ (tăng 37,32% so với năm 2019), gồm các TTHC về: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; thành lập doanh nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề y, dược; cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón… Số hồ sơ theo Mô hình “04 tại chỗ trong 01 ngày” là 220 hồ sơ, đạt 5,35% tổng số hồ sơ nhận mới thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; qua đó, giúp cho doanh nghiệp rút ngắn được thời gian và giảm chi phí tuân thủ các TTHC.

3. Triển khai hiệu quả Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp:

Để đm bảo công tác tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh được kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả, tăng cường tính minh bạch, Trung tâm đã tham mưu UBND Tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2019 của UBND Tỉnh. Nhờ công tác chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, ngày 03/01/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp và Tập đoàn VNPT tổ chức Lễ Công bố vận hành Tổng đài 1022 theo đúng lộ trình thực hiện. Theo đó, Tổng đài 1022 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2020, là đường dây nóng thống nhất trong toàn tỉnh để tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

 

Ảnh: Lãnh đạo Tỉnh thăm Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp

Qua 01 năm hoạt động, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện 9.505 cuộc gọi (gồm: 5.310 cuộc gọi vào, 4.195 cuộc gọi ra) và 1.340 lượt tương tác (qua các kênh 1022: Email, Zalo, facebook, Website) với người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Điện thoại viên tổ chức tiếp nhận và lập 5.783 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Kết quả xử lý, Tổng đài 1022 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết 5.769 ý kiến (đạt 99.75%). Việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 trên địa bản tỉnh đạt kết quả rất khả quan, mang lại lợi ích thiết thực, thu hút rất nhiều phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ưu điểm nổi trội của Tổng đài so với các đường dây nóng thông thường là dựa sự chuyên nghiệp của người tiếp nhận thông tin (các điện thoại viên), sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và quy chế làm việc chặt chẽ, khoa học, cùng với sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của UBND Tỉnh. Mô hình Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 hứa hẹn là một giải pháp hữu hiệu, đáp ứng tốt hơn, mang lại các lợi ích thiết thực hơn khi dựa vào đó người dân, doanh nghiệp có thể đặt yêu cầu và nhận được những thông tin phản hồi kịp thời, chính xác, đầy đủ cho những nội dung mà mình quan tâm, từ hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

4. Tiếp tục mở rộng Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh:

Tiếp tục những kết quả đạt được trong năm 2018, 2019 của Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020, Trung tâm tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND-HC ngày 21/9/2020 về mở rộng thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. Theo đó:

Ở cấp tỉnh (cụ thể tại Trung tâm), tiếp tục chuyển giao cho nhân viên Bưu điện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Tài chính, An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế) và các TTHC thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh. Trước đó, đã có 08 lĩnh vực được chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gồm: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ở cấp huyện, Bộ phận Một cửa huyện Tháp Mười, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng, nhân viên Bưu điện hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết từ 01 đến 08 lĩnh vực. Hiện nay, đã có 11/12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Đề án này, trong đó, có 09/12 huyện, thị xã, thành phố, Bộ phận Một cửa được bố trí làm việc tại tòa nhà Bưu điện cấp huyện và có 04/12 huyện, thành phố đã chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận đối với tất cả các lĩnh vực tại Bộ phận Một cửa.

 

          Ảnh: Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Thanh Bình (đặt tại Bưu điện huyện)

          Ở cấp xã, có 13 xã thuộc 08 huyện, thị xã được đưa vào danh sách thực hiện đợt này, nâng tổng số đơn vị thực hiện Đề án đến nay là 41 xã, phường thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố.

Việc thí điểm tiếp tục cho thấy những ưu điểm nổi bật của Mô hình như: Tiết giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất và chi thường xuyên; giảm tải khối lượng công việc tại Bộ phận Một cửa và đơn vị chuyên môn; ý thức, thái độ phục vụ đối với tổ chức, công dân tốt hơn; tổ chức, công dân tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức khi thực hiện TTHC. Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, được UBND tỉnh Đồng Tháp và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp thực hiện, bắt đầu triển khai từ ngày 01/8/2018 đến nay. Đề án nhằm định hình một phương thức làm việc mới, theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương.

4. Kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC và hiện đại hoá hoạt động Trung tâm

Trung tâm tham mưu Lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh, trình UBND Tỉnh ban hành các văn bản triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn Tỉnh kịp thời, đúng tiến độ; triển khai, hướng dẫn đồng bộ, thống nhất việc thực hiện các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; công bố Danh mục các TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ngành Tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; công bố Danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 và lộ trình đến năm 2025; tiến hành rà soát, cập nhật và công bố các TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/2020/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và các văn bản khác có liên quan; ban hành các Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Công Thương, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư… đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 07 Sở, 12 huyện, thị xã, thành phố và 24 xã, phường, thị trấn. Qua đó, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo các địa phương khắc phục những hạn chế, sai sót được phát hiện; tổng hợp vào báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2020 trên địa bàn Tỉnh; theo đó, tổng số TTHC kiến nghị đơn giản hóa: 375/1.755 thủ tục, đạt 21,37% tổng số TTHC của tỉnh; tổng chi phí tiết kiệm sau khi rà soát (dự kiến) là: 59.756.972.500 đồng/năm.

Ảnh: Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm

Tại Trung tâm, trong năm 2020, số hồ sơ tổ chức, công dân thực hiện trực tuyến (dịch vụ công mức độ 3, 4) là 15.276, đạt 26,21% tổng số hồ sơ nhận mới (tăng 7,89% so với năm 2019). Số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 20.410 hồ sơ, đạt 35,02% tổng số hồ sơ nhận mới (giảm 2,72% so với năm 2019), gồm: gửi hồ sơ 7.552, nhận kết quả 6.794, gửi hồ sơ và nhận kết quả 6.064. Trung tâm đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hiệu chỉnh, hoàn thiện lại Trang Thông tin điện tử của Trung tâm để phục vụ người dân, doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan báo, đài phát thanh – truyền hình thông tin, truyền thông về hoạt động của cơ quan; họp, trao đổi với các Sở, ngành xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện TTHC, cụ thể như: Thống nhất việc thực hiện TTHC đổi giấy phép lái xe trong trường hợp Giấy chứng minh nhân dân của công dân không có ngày tháng sinh; thống nhất việc luân chuyển hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử TTHC giữa Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND Tỉnh; góp ý xử lý lỗi, hoàn thiện chức năng phần mềm một cửa điện tử; thực hiện việc niêm yết TTHC, hồ sơ TTHC mẫu, địa chỉ tiếp nhận kiến nghị, phản ánh bằng hình thức điện tử, thay thế hoàn toàn cho hình thức giấy; xây dựng hoàn thành 22 video clip hướng dẫn TTHC, 01 video clip thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona khi thực hiện TTHC.

Đạt được kết quả trên là nhờ Lãnh đạo UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh, các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tích cực chỉ đạo, phối hợp thực hiện; sự cố gắng, nỗ lực làm việc của đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên Bưu điện được chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm. Trong năm 2021, Trung tâm tiếp tục phấn đấu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp mới, đáp ứng sự tin tưởng của UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh và sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp./.

                             - Trung tâm KSTTHC&PVHCC tỉnh Đồng Tháp -

Có thể bạn quan tâm