Xuất bản thông tin

null Kết quả hoạt động tháng 03 năm 2021 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kết quả hoạt động tháng 03 năm 2021 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Kết quả hoạt động tháng 03 năm 2021

của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện 900 cuộc gọi (gồm: 530 cuộc gọi vào, 370 cuộc gọi ra, 210 lượt tương tác qua các kênh 1022: Email, Zalo, facebook, Website, App Mobile) của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Điện thoại viên tổ chức tiếp nhận và lập 718 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân (tăng 318 phiếu so với tháng 02/2021 và tăng 292 phiếu so với cùng kỳ năm trước - tháng 3/2020). Trong đó, có 377 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến TTHC. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại: 508 ý kiến, email: 07 ý kiến, zalo: 99 ý kiến, website 1022.dongthap.gov.vn: 62 ý kiến, facebook: 39 ý kiến; App Mobile: 03 ý kiến.

Phần lớn số lượng phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: Công an (Căn cước công dân), đất đai, chính sách bảo trợ, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, tư pháp, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước… Các yêu cầu đều được Điện thoại viên tiếp nhận và lập phiếu xử lý kịp thời.

          Qua kết quả hoạt động, Trung tâm đã tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Công văn số 07/UBND-KSTTHC ngày 08/03/2020 về chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân qua các phản ánh, kiến nghị, góp ý gửi qua Tổng đài; hỗ trợ điện thoại viên và trao đổi với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xử lý các phản ánh, kiến nghị…

 

 

Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp là đường dây nóng thống nhất trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp thủ tục hành chính ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; cung cấp các thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục…; các thông tin về sự cố hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp nước, điện lực... và thông tin chính sách ưu đãi, đầu tư, du lịch, sự kiện của tỉnh Đồng Tháp./.

                                                          Lê Duyên

                                        Trung tâm KSTTHC&PVHCC

Có thể bạn quan tâm