Xuất bản thông tin

null Kiểm tra nghiệp vụ kiểm soát TTHC, một cửa, một cửa liên thông và tham vấn rà soát, đơn giản hóa TTHC trên địa bàn Tỉnh năm 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kiểm tra nghiệp vụ kiểm soát TTHC, một cửa, một cửa liên thông và tham vấn rà soát, đơn giản hóa TTHC trên địa bàn Tỉnh năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và Quyết định số 22/QĐ-UBND-TL ngày 04/3/2021 của UBND Tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC. Trong năm 2021, Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Phú, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh - Trưởng đoàn sẽ tổ chức kiểm tra đối với 12 huyện, thành phố, 04 sở và Ban Quản lý Khu kinh tế.

Riêng trong tháng 3 năm 2021, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tại 02 huyện và 15 xã, thị trấn trên địa bàn 02 huyện: (Lai Vung và Cao Lãnh).

 

Đoàn Kiểm tra thông qua kết qua kiểm tra tại UBND huyện Cao Lãnh

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung được nêu trong Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như: công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện đánh giá tác động TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo; việc thực hiện công bố, công khai TTHC; việc giải quyết TTHC; công tác rà soát, đánh giá TTHC; tình hình bố trí, trách nhiệm của đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và trách nhiệm của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức chuyên môn trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC và các nội dung khác liên quan đến công tác kiểm soát TTHC…

Bước đầu Đoàn Kiểm tra ghi nhận một số mặt hạn chế của các đơn vị, địa phương, chủ yếu là công tác niêm yết TTHC, hoạt động chỉ đạo điều hành kiểm soát TTHC, quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC…

Qua đó, Đoàn Kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả, hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông đảm bảo đúng, đủ theo quy trình.

Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra tại các huyện, thành phố và các sở còn lại và hoàn thành trong tháng 9/2021. Sau mỗi đợt kiểm tra, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo trình UBND Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những mặt tồn tại hạn chế để công tác kiểm soát TTHC tại địa phương và các cơ quan đơn vị đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC./.

                                                                   - Thanh Sang -

Có thể bạn quan tâm