Xuất bản thông tin

null Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ năm 2021

Tin hoạt động Chi tiết bài viết

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ năm 2021

Trong năm 2021, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 51.810 hồ sơ TTHC. Trong đó, kỳ trước chuyển sang là 1.960 hồ sơ; nhận mới là 49.850 hồ sơ. Số hồ sơ sử dụng vụ bưu chính là 13.419, đạt 26,92%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 là 21.108, đạt 42,34% tổng số hồ sơ nhận mới.

 

          Trung bình một ngày, Trung tâm tiếp nhận mới khoảng 170 hồ sơ; số lượt tổ chức, công dân đến giao dịch gần 110 lượt. Lĩnh vực nhận nhiều nhất là Công Thương: 15.627 hồ sơ, chiếm 31,35%; lĩnh vực nhận ít nhất là Ngoại vụ: 18 hồ sơ, chiếm 0,04% tổng số hồ sơ nhận mới.

          Trung tâm tổ chức làm việc buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định đối với 05 lĩnh vực gồm: kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tư pháp, giao thông vận tải và xây dựng. Theo đó, trong năm, đã tiếp nhận 430 hồ sơ và trả kết quả 384 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp tiếp nhận 131 hồ sơ theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân; 4.565 hồ sơ theo Mô hình Công dân không viết gắn với Dịch vụ công trực tuyến; 1.089 hồ sơ theo Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến gắn với dịch vụ bưu chính công ích.

          Nhìn chung, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và có khoảng thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, nên số hồ sơ nhận mới giảm; người dân tập trung thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, nên tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ này tăng nhiều so với năm 2020 (tăng 16,13%). Tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích giảm. Các Mô hình: Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến; Kết hợp dịch vụ công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích được triển khai thực hiện hiệu quả, số lượng phát sinh ngày càng nhiều.

          Trong tổng số tiếp nhận, đã có 49.900 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; 02 hồ sơ giải quyết trễ hạn. Hiện nay, còn 1.908 hồ sơ chưa đến hạn, đang được xem xét, giải quyết.

                                                                                                              -N.H.ÂN-

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1