Xuất bản thông tin

null Kết quả hoạt động tháng 01 năm 2022 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kết quả hoạt động tháng 01 năm 2022 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện 1.399 cuộc gọi (gồm: 1.083 cuộc gọi vào, 316 cuộc gọi ra), 171 lượt tương tác qua các kênh 1022: Email, Zalo, facebook, Website, App Mobile) của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Điện thoại viên tổ chức tiếp nhận và lập 774  phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 160 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến TTHC. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại: 603 ý kiến, email: 7 ý kiến, zalo: 61 ý kiến, website 1022.dongthap.gov.vn: 76 ý kiến, facebook: 27 ý kiến.

Số phiếu của tháng 01/2022 tiếp tục giảm 265 phiếu so với tháng 12/2021. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh tạm ổn định bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nên nhu cầu thông tin về các nội dung có liên quan giảm. Trong tháng, ngoài các nội dung có liên quan TTHC (160 phiếu) các thông tin về dịch bệnh Covid-19 tiếp tục đươợc người dân quan tâm như: liên quan đến nhóm đối tượng lao động tự do được hưởng hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, điều kiện, thủ tục để được hưởng chính sách; phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến việc tiêm vacxin phòng Covid-19, các nội dung liên quan đến áp dụng các biện pháp hành chính trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả xử lý ghi nhận, có 727/728 phiếu trả lời ý kiến, giải quyết phản ánh, kiến nghị (không tính 29 phiếu đang giải quyết) được tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng về kết quả giải quyết hoặc thông tin phản hồi là hữu ích (đạt 99,86%), 1 phiếu đánh giá chưa hài lòng hoặc thông tin phản hồi là chưa hữu ích đối với người hỏi (chiếm 0,13%), 17 phiếu người phản ảnh không phản hồi về thông tin được cung cấp.

                                                                   Lê Duyên

                                        Trung tâm KSTTHC&PVHCC

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1