Xuất bản thông tin

null Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 03/2022

Tin hoạt động Chi tiết bài viết

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 03/2022

Trong tháng 03, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 7.709 hồ sơ TTHC. Trong đó, kỳ trước chuyển sang là 2.288 hồ sơ; nhận mới là 5.421 hồ sơ. Số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 1.442, đạt 26,60%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 2.245, đạt 41,41% so với tổng số hồ sơ nhận mới.

          Trung bình 01 ngày, Trung tâm tiếp nhận khoảng 250 hồ sơ; số lượt công dân đến giao dịch gần 145 lượt. Lĩnh vực nhận nhiều nhất là Công Thương: 1.414 hồ sơ, chiếm 26,08%. Lĩnh vực nhận ít nhất là ngoại vụ: 01 hồ sơ, chiếm 0,01% tổng số hồ sơ nhận mới.

          Trung tâm tổ chức làm việc buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định đối với 05 lĩnh vực gồm: kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tư pháp, giao thông vận tải và xây dựng. Theo đó, trong tháng, đã tiếp nhận 39 hồ sơ và trả kết quả 119 hồ sơ.

 

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp tiếp nhận 226 hồ sơ theo Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến gắn với dịch vụ bưu chính công ích; 1034 hồ sơ theo Mô hình Công dân không viết gắn với Dịch vụ công trực tuyến và 02 hồ sơ theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân.

          Nhìn chung, trong tháng 3, số lượng hồ sơ TTHC nhận mới tăng so với tháng 02. Tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; dịch vụ bưu chính công ích giảm so với tháng 02, nhưng không nhiều.

          Trong tổng số tiếp nhận, đã có 5.222 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Hiện nay, còn 2.487 hồ sơ chưa đến hạn, đang được xem xét, giải quyết.

                                                                                                              -N.H.ÂN-

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1