Xuất bản thông tin

null Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 5/2022

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công: Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 5/2022

Trong tháng 5, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 7.486 hồ sơ TTHC. Trong đó, kỳ trước chuyển sang là 2.462 hồ sơ; nhận mới là 5.024 hồ sơ. Số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 1.305, đạt 25,98%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 2.150, đạt 42,80% so với tổng số hồ sơ nhận mới.

 

          Trung bình 01 ngày, Trung tâm tiếp nhận khoảng 230 hồ sơ; số lượt công dân đến giao dịch gần 110 lượt. Lĩnh vực nhận nhiều nhất là Công Thương: 1.405 hồ sơ, chiếm 27,97%. Lĩnh vực nhận ít nhất là Tài chính, Ngoại vụ: 01 hồ sơ, chiếm 0,02% số hồ sơ nhận mới.

          Trung tâm tổ chức làm việc buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định đối với 05 lĩnh vực gồm: kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tư pháp, giao thông vận tải và xây dựng. Theo đó, trong tháng, đã tiếp nhận 71 hồ sơ và trả kết quả 21 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp tiếp nhận 181 hồ sơ theo Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến gắn với dịch vụ bưu chính công ích; 845 hồ sơ theo Mô hình Công dân không viết gắn với Dịch vụ công trực tuyến và 06 hồ sơ theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân.

          Nhìn chung, trong tháng 5, tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích giảm so với tháng 4.

          Trong tổng số tiếp nhận, đã có 5.089 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Hiện nay, còn 2.397 hồ sơ chưa đến hạn, đang được xem xét, giải quyết.

                                                                                                              -N.H.ÂN-

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1