Xuất bản thông tin

null Một số hoạt động nổi bật của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Trang chủ Chi tiết bài viết

Một số hoạt động nổi bật của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Trong năm 2022, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh phân công.

 

Ảnh: Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm đã tiếp nhận 73.730 hồ sơ TTHC, gồm: nhận mới là 71.822 hồ sơ, tăng 21.972 hồ sơ (tăng 44,08%) so với năm 2021, kỳ trước chuyển sang là 1.908 hồ sơ. Số lượng hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 100%. Số hồ sơ tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 34.381, đạt 47,87% tổng số hồ sơ nhận mới (tăng 5,53% so với năm 2021). Số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 20.052, đạt 27,92% tổng số hồ sơ nhận mới (tăng 1% so với năm 2021). Bên cạnh đó, Trung tâm tham mưu thực hiện nhiều nội dung quan trọng, bài viết sau đây điểm qua một số hoạt động nổi bật trong năm 2022.

1. Sơ kết 04 năm Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/8/2022, Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì Hội nghị trực tuyến Sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND Tỉnh và Bưu điện Việt Nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công.

Qua 04 năm triển khai thực hiện Đề án, nhiều lợi ích về chính trị, kinh tế, xã hội đã mang lại cho địa phương, người dân, doanh nghiệp như: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Đề án giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, chi tiêu thường xuyên; giảm tải khối lượng công việc tại Bộ phận Một cửa và đơn vị chuyên môn; giảm số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức thực hiện TTHC thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mạng bưu chính công cộng ở các địa phương thực hiện thí điểm được khai thác hiệu quả; các điểm Bưu điện văn hoá xã được duy trì, phát triển, giúp đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Đặc biệt, dựa trên thực tiễn của Đồng Tháp và các tỉnh, thành phố cùng triển khai khác, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 về ban hành Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Trong đó, đã cho cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

 

Ảnh: UBND tỉnh Đồng Tháp và VNPost ký thỏa thuận hợp tác mới tại Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND Tỉnh hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chính thức thực hiện các nội dung của Đề án, không thí điểm như trước đây. Theo đó, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời, xác định nguyên nhân của các hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của Đề án. Bên cạnh đó, UBND Tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục thỏa thuận hợp tác các nội dung mới trên cơ sở thành công của Đề án thí điểm chuyển giao để tiếp tục mang lại những kết quả khả quan, thực chất hơn nữa.

2. Sơ kết 03 năm hoạt động của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Nhằm giúp cho việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được kịp thời, hiệu quả, tăng cường tính công khai, minh bạch, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 28/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp. Tổng đài chính thức vận hành từ đầu năm 2020. Sau 03 năm hoạt động, ngày 30/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm Đề án thí điểm thành lập và hoạt động Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp.

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 25/12/2022, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện 55.930 cuộc gọi, 8.816 lượt tương tác qua các kênh 1022: Email, Zalo, Facebook, Website, App Mobile của người dân, doanh nghiệp. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại: 39.667 ý kiến, email: 488 ý kiến, zalo: 3.344 ý kiến, website 1022.dongthap.gov.vn: 3.109 ý kiến, facebook: 1.754 ý kiến. Theo đó, Điện thoại viên tổ chức tiếp nhận và lập 48.483 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 6.078 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến TTHC. Kết quả xử lý, Tổng đài 1022 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết 48.475 ý kiến, đạt 99,98%, còn 08 ý kiến đang chuyển các cơ quan có liên quan kiểm tra xử lý theo quy định.

 

            Ảnh: UBND Tỉnh khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Kết quả hoạt động của Tổng đài đã đáp ứng tốt nhu cầu thông tin và việc tiếp nhận, phản hồi các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; góp phần thực hiện tốt trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đối với người dân, doanh nghiệp; từng bước tạo được niềm tin của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về kênh thông tin được UBND Tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện này. Căn cứ tình hình, kết quả hoạt động của Tổng đài, đặc biệt là mục đích, ý nghĩa và tính hiệu quả, khả thi mà Tổng đài mang lại, UBND Tỉnh chính thức triển khai thực hiện Đề án vận hành Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi nhằm giúp tất cả cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết về hoạt động của Tổng đài; thực hiện tốt Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; bổ sung chức năng về “Chăm sóc khách hàng” vào hoạt động của Tổng đài, cũng như yêu cầu các Tổng đài viên tiếp tục nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận yêu cầu và phản hồi kịp thời đến tổ chức, công dân…

3. Nhiều nét mới trong triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Trung tâm đã tham mưu Lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh, trình UBND Tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (đã công bố kết quả đánh giá Bộ Chỉ số này năm 2022), Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh CCHC và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân doanh nghiệp và triển khai các TTHC liên thông có liên quan.

 

Ảnh: Trung tâm tập huấn công tác KSTTHC

Bên cạnh đó, Trung tâm tham mưu Lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh, trình UBND Tỉnh ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác kiểm soát TTHC năm 2022; tiến hành kiểm tra tại 08 sở, 12 huyện, thành phố, 78 xã, phường, thị trấn và chỉ đạo chấn chỉnh sau kiểm tra đối với công tác này năm 2022; báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2022; ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; các Quyết định công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, Thanh tra Tỉnh và các Sở (trên 30 Quyết định); các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân; chấn chỉnh, củng cố hoạt động các đường dây nóng trên địa bàn Tỉnh; tổ chức tập huấn các nghiệp vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn Tỉnh (nghiệp vụ kiểm soát TTHC; thống kê, công bố, công khai rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ, rà soát, thống kê, lập danh mục kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực) và các nhiệm vụ khác được giao.

4. Tiếp tục tham mưu và triển khai hiệu quả các mô hình, cách làm mới tại Trung tâm

Trung tâm tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình, cách làm mới đã triển khai thực hiện, nổi bật là số lượng các hồ sơ thực hiện theo các mô hình, cách làm mới tiếp tục tăng, thể hiện sự tin tưởng của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, số hồ sơ theo Mô hình Công dân không viết gắn với Dịch vụ công trực tuyến là 11.247 hồ sơ (tăng 6.682 hồ sơ so với năm 2021); số hồ sơ theo Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến gắn với dịch vụ bưu chính công ích là 3.195 (tăng 2.106 hồ sơ so với năm 2021). Số hồ sơ theo Mô hình hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân là 135 (tăng 04 hồ sơ so với năm 2021), gồm các TTHC về: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm…

 

 

Ảnh: Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm

Về kết quả lấy ý kiến thẩm định đối với các TTHC về đầu tư được theo dõi trên Hệ thống phần mềm theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 54/UBND-KSTTHC ngày 07/10/2021: Năm 2022, có 73 hồ sơ TTHC về đầu tư được gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan, với 468 lượt lấy ý kiến. Kết quả xử lý, có 356/468 lượt góp ý đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 76,07%. 112/468 lượt góp ý trễ hạn, quá hạn trên phần mềm, chiếm tỷ lệ 23,93%, nguyên nhân chủ yếu là do các cơ quan chậm cập nhật trên hệ thống phần mềm (văn bản giấy góp ý đúng hạn); một số đơn vị thực tế trễ hạn, do nội dung cần góp ý có tính chất phức tạp, cần có thời gian củng cố hồ sơ, tài liệu nghiên cứu. Qua đó, Trung tâm đã tham mưu Lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh, trình UBND Tỉnh có văn bản chỉ đạo chấn chính, khắc phục trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tham mưu triển khai thực hiện thí điểm sử dụng Phiếu điện tử thay cho Phiếu giấy để theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ TTHC. Qua đó, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các sở, ban ngành Tỉnh vì tính hiệu quả, tiết kiệm mà giải pháp này mang lại. Đặc biệt, Tháng 12/2022, Trung tâm đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “Không gian hành chính phục vụ”, để triển khai thực hiện trong năm 2023.

Tóm lại, kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2022 nêu trên có sự đóng góp rất lớn của các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh. Bên cạnh đó, tập thể công chức, viên chức và nhân viên Trung tâm đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2023, Trung tâm tiếp tục phấn đấu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp mới, đáp ứng sự tin tưởng của UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh, đồng thời, mang lại sự hài lòng hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC./.

                             - Trung tâm KSTTHC&PVHCC tỉnh Đồng Tháp -

Có thể bạn quan tâm