Xuất bản thông tin

null Những nét mới trong hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Trang chủ Chi tiết bài viết

Những nét mới trong hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Với tên gọi mới là Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (từ ngày 01/6/2023, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công được đổi tên thành Trung tâm Hành chính công), trong năm 2023, Trung tâm đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Tỉnh và Văn phòng UBND Tỉnh phân công.

         

 

Ảnh: Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm đã tiếp nhận 89.454 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, kỳ trước chuyển sang là 2.942, nhận mới là 86.512, tăng 14.690 hồ sơ (tăng 20,45%) so với năm 2022. Số lượng hồ sơ tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần là 46.252, đạt 53,46% tổng số hồ sơ nhận mới (tăng 5,59% so với năm 2022). Số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 26.967, đạt 31,17% tổng số hồ sơ nhận mới (tăng 3,25% so với năm 2022), gồm: gửi hồ sơ là 1.662, đăng ký nhận kết quả là 11.592; gửi hồ sơ và nhận kết quả là 13.713. Điểm nổi bật trong năm là Trung tâm tham mưu và tổ chức thực hiện các mô hình mới, cách làm hay, góp phần tạo nên những nét mới trong hoạt động cải cách hành chính của Tỉnh, bài viết sau đây xin giới thiệu:

1. Mô hình Không gian Hành chính phục vụ tại Trung tâm Hành chính công:  

Được triển khai thực hiện tại Trung tâm từ ngày 30/01/2023 theo Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND Tỉnh, Mô hình Không gian Hành chính phục vụ nhằm tạo cảm giác thoải mái, thư giản, gần gủi giữa người dân, doanh nghiệp và công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm, qua đó, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng các dịch vụ hành chính công tại Trung tâm. Mô hình có các điểm mới cơ bản như sau: (1) Thiết kế không gian thân thiện phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Khu vực tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm; (2) Bố trí nước uống miễn phí; (3) Phân công Giám đốc Trung tâm và công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe, trao đổi và đồng hành, hỗ trợ xử lý các trường hợp cụ thể khi người dân, doanh nghiệp cần trong giờ làm việc, theo từng lĩnh vực phụ trách; (4) Triển khai dịch vụ “chăm sóc khách hàng” qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp.

 

 

Ảnh: Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công trao đổi với người dân tại Không gian Hành chính phục vụ.

Qua thời gian thực hiện, Lãnh đạo Trung tâm đã trực tiếp tiếp xúc, giải thích, tư vấn cho 72 trường hợp người dân thực hiện TTHC cần hỗ trợ. Dịch vụ chăm sóc khách hàng đã khảo sát 2.859 ý kiến của người dân, doanh nghiệp đến thực hiện TTHC tại Trung tâm và 100% lượt ý kiến đánh giá đều hài lòng. Trung tâm cũng nhận được nhiều góp ý của người dân liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Các nội dung góp ý đều được xem xét, xử lý kịp thời để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

 Có thể nói Mô hình góp phần giúp người dân, doanh nghiệp có được cảm giác thoải mái khi thực hiện TTHC tại Trung tâm và là thực tiễn sinh động, ý nghĩa, bổ ích trong quá trình thực hiện cải cách hành chính theo phương châm lấy “Người dân, doanh nghiệp là khách hàng của nền hành chính và là trung tâm của sự phục vụ”.

2. Mô hình Lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công

          Với phương châm: “Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động” và tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền thân thiện, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, hướng đến sự hài lòng cao nhất của cá nhân, tổ chức; Trung tâm đã tham mưu Lãnh đạo Văn phòng trình UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 07/8/2023 về việc triển khai thực hiện Mô hình “Lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC” tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh.

 Mô hình thực hiện định kỳ vào sáng thứ hai hằng tuần theo khung giờ từ khoảng 9 giờ 30 phút đến 11 giờ, bắt đầu thực hiện từ ngày 14/8/2023. Tính đến nay, Lãnh đạo UBND Tỉnh đã có 17 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh với khoảng hơn 62 lượt người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đang thực hiện TTHC tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh: Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh.

Dựa trên hiệu quả mang lại, ngày 10/11/2023, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 36/UBND-HCC về việc tiếp tục thực hiện mô hình, đồng thời, nhân rộng bằng hình thức Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường và đa dạng hóa các kênh tiếp xúc, gặp gỡ người dân, doanh nghiệp định kỳ tại ngành, địa phương, để qua đó kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các TTHC thuộc phạm vi quản lý ở ngay tại nơi phát sinh vướng mắc, hạn chế thấp nhất việc người dân, doanh nghiệp phải đăng ký gặp gỡ Lãnh đạo Tỉnh để xem xét, giải quyết đối với những hồ sơ quá hạn, tồn đọng kéo dài ở cấp huyện, cấp xã.

Mô hình đã chứng minh tính khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, mang lại sự hài lòng và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp về bộ máy công quyền; đồng thời, tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao hình ảnh chính quyền tỉnh Đồng Tháp thân thiện, phục vụ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

3. Nhiều hoạt động nỗi bật trong triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Trung tâm phối hợp với Phòng chuyên môn Công an Tỉnh tham mưu Lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh, trình UBND Tỉnh 08 Kế hoạch và 20 Báo cáo trong việc theo dõi, đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Tỉnh.

Phối hợp với các sở, ngành tỉnh trình Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành 29 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh, các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã, danh mục TTHC toàn trình và một phần. Đồng thời, thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đối với các nội dung TTHC được công bố đúng thời gian quy định.

 

 

Ảnh: Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp

Bên cạnh đó, Trung tâm tham mưu đẩy mạnh việc triển khai Bộ Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; công khai định kỳ tỷ lệ giải quyết TTHC trước hạn, đúng hạn, số hồ sơ quá hạn, số liệu dịch vụ công trực tuyến, số liệu cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính, tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp… đối với các sở, ban, ngành Tỉnh và các địa phương trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện kết nối cơ sở dữ liệu về TTHC, đồng bộ hồ sơ, trạng thái xử lý hồ sơ; kết nối Kho dữ liệu tổ chức, cá nhân của Hệ thống Tỉnh với Kho dữ liệu của Cổng dịch vụ công quốc gia; chia sẻ dữ liệu từ Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Năm 2023, tỉnh Đồng Tháp đạt 68,85 điểm, đạt hạng 31/63 tỉnh, thành phố của Bộ Chỉ số, tăng 25 hạng so với năm 2022 (hạng 56/63), trong đó, có tháng 10/2023, tỉnh Đồng Tháp xếp hạng 1/63 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, trong năm 2023, Đoàn Kiểm tra Kiểm soát TTHC đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ kiểm soát TTHC, thực hiện một cửa, một cửa liên thông đối với 08 Sở thuộc UBND Tỉnh, 39 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và 12 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh. Qua đó, tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, đồng thời, kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, vai trò của các cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kiểm soát TTHC tại địa phương.

4. Tham mưu đổi mới công tác truyền thông hình ảnh và tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình, cách làm mới đã triển khai tại Trung tâm

Để tiếp cận xu thế truyền thông qua mạng xã hội (facebook, youtube…) bằng các video clip ngắn (dưới 1 phút) như: reels (của facebook), shorts (của youtube)… cũng như đổi mới công tác truyền thông hình ảnh của chính quyền tỉnh Đồng Tháp theo hướng đa dạng, linh hoạt, thân thiện, hiệu quả và cuốn hút người xem hơn; Trung tâm đã tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Công văn số 19/UBND-HCC ngày 31/8/2023. Theo đó, Chủ tịch UBND Tỉnh thống nhất cho triển khai xây dựng các video clip ngắn giới thiệu về các mô hình mới, cách làm hay về cải cách hành chính và cải cách TTHC của tỉnh Đồng Tháp để phát trên các kênh mạng xã hội hiện có tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp nhằm tiếp tục đổi mới công tác truyền thông hình ảnh chính quyền tỉnh Đồng Tháp qua mạng xã hội.

Thực hiện chỉ đạo trên, Trung tâm đã xây dựng và xuất bản 03 clip về giới thiệu về các Mô hình của Tỉnh gồm: “Lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC”, “Không gian hành chính phục vụ” và “Cà phê Doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, Trung tâm chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài trong và ngoài tỉnh thực hiện các chuyên mục, phóng sự thông tin, tuyên truyền kịp thời về các chủ đề mang tính thời sự, như về Mô hình Không gian hành chính phục vụ, Lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, Tổng đài Thông tin Dịch vụ công 1022; khuyến khích việc sử dụng ứng dụng VneID; không nên thuê cò làm thủ tục trên địa bàn Tỉnh; thông tin tuyên truyền quy định của pháp luật về việc cấp đổi giấy phép lái xe…

 

 

Ảnh cắt từ clip ngắn giới thiệu về mô hình Cà phê doanh nghiệp của tỉnh ĐT.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình, cách làm mới đã triển khai thực hiện thời gian qua. Nổi bật là số lượng các hồ sơ thực hiện theo các mô hình, cách làm mới tiếp tục tăng, thể hiện sự tin tưởng của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, số hồ sơ theo Mô hình Công dân không viết gắn với Dịch vụ công trực tuyến là 24.414 (tăng 13.167 hồ sơ so với năm 2022); số hồ sơ theo Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến gắn với dịch vụ bưu chính công ích là 2.620 (giảm 575 hồ sơ so với năm 2022); số hồ sơ theo Mô hình hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân là 41 hồ sơ. Tiếp tục thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Tỉnh như: Rà soát, kiện toàn nhân sự, trụ sở, trang thiết bị Bộ phận Một cửa được bố trí tại tòa nhà Bưu điện; tăng cường phối hợp quản lý việc giao Bưu điện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; chấp thuận cho di dời địa điểm làm việc một số Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã từ tòa nhà Bưu điện về trụ sở thuộc UBND cùng cấp; hướng dẫn nhiệm vụ của nhân viên Bưu điện cấp xã đảm nhận việc hỗ trợ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp xã; tổ chức Hội nghị trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Đề án giữa các sở, ngành tỉnh và địa phương trong Tỉnh… Tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo chính thức sử dụng Phiếu điện tử kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ TTHC thay thế Phiếu giấy tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với VNPT Đồng Tháp triển khai thí điểm cấp chứng thư số công cộng miễn phí cho người dân thực hiện dịch vụ công tại Trung tâm. Đồng thời, Trung tâm tham mưu Lãnh đạo Văn phòng hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu với tên mới của Trung tâm và cung cấp thêm tiện ích quét mã QR để truy cập mạng Wifi và tra cứu TTHC tại Trung tâm…

Tóm lại, những nét mới trong hoạt động của Trung tâm trong năm 2023 có sự đóng góp rất lớn của các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh. Bên cạnh đó, tập thể công chức, viên chức và nhân viên Trung tâm đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2024, Trung tâm tiếp tục phấn đấu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp mới, đáp ứng sự tin tưởng của UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh, đồng thời, mang lại sự hài lòng hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC./.

                   - Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Tháp -

Có thể bạn quan tâm