Xuất bản thông tin

null Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Trang chủ Chi tiết bài viết

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày 19/03/2024, Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 23;

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 01;

3. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 43;

         

Ảnh: Công dân  thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Y Tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; theo đó, sửa đổi 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược, bãi bỏ 43 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại Quyết định số 962/QĐ-UBND-HC ngày 19/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc ngành Y tế và Quyết định số 1082/QĐ-UBND-HC ngày 19/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc ngành Y tế.

Nội dung cụ thể vui lòng xem: Quyết định số 209/QĐ-UBND-HC./.

- Trung tâm Hành chính công -

Có thể bạn quan tâm