Xuất bản thông tin

null Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công ban hành kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm năm 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công ban hành kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm năm 2021

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công ban hành kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm năm 2021

          Ngày 22/01, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công Tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-TT về việc thực hiện công tác trọng tâm năm 2021 đối với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Mục tiêu của kế hoạch là xác định và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Trung tâm đối với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; đồng thời, tiếp tục thực hiện và nghiên cứu đề xuất các mô hình, quy trình cải cách TTHC và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động này tại Trung tâm.

 

Ảnh: Người dân đến giao dịch tại Trung tâm

Để đạt mục tiêu trên, Trung tâm đề ra những nhiệm vụ cụ thể tập trung vào công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC; việc tham mưu, đề xuất đơn giản hóa trình tự, thủ tục thực hiện TTHC và hiện đại hóa hoạt động của Trung tâm.

          (Ảnh minh họa)   

          Theo kế hoạch, trong năm 2021, Trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và các mô hình cải cách TTHC như: Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân, Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến, Kết hợp dịch vụ công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh việc thực hiện TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số hóa kết quả giải quyết TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm theo chỉ đạo của UBND Tỉnh; xây dựng các video clip hướng dẫn thực hiện TTHC; tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực tại Trung tâm (“04 tại chổ” trong ngày làm việc 08 giờ) và một số nhiệm vụ khác.

          Xem chi tiết văn bản tại đây./.

                                                                                                   -N.H.ÂN-

Có thể bạn quan tâm