Xuất bản thông tin

null Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 01/2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 01/2021

Trong tháng 01/2021, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 7.955 hồ sơ TTHC. Trong đó, kỳ trước chuyển sang là 1.960 hồ sơ; nhận mới là 5.995 hồ sơ. Số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 1.716, đạt 28,62%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 là 1.882, đạt 31,39% so với tổng số hồ sơ nhận mới.

          Trung bình một ngày, Trung tâm tiếp nhận mới khoảng 270 hồ sơ; số lượt công dân đến giao dịch gần 350  lượt. Lĩnh vực nhận nhiều nhất là Công Thương: 1.491 hồ sơ, chiếm 24,87%; lĩnh vực nhận ít nhất là ngoại vụ: 02 hồ sơ, chiếm 0,03% tổng số hồ sơ nhận mới.

          Trung tâm tổ chức làm việc buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định đối với 05 lĩnh vực gồm: kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tư pháp, giao thông vận tải và xây dựng. Theo đó, trong tháng, đã tiếp nhận 32 hồ sơ và trả kết quả 40 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp tiếp nhận 14 hồ sơ theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân; 157 hồ sơ theo Mô hình Công dân không viết gắn với Dịch vụ công trực tuyến; 55 hồ sơ theo Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến gắn với dịch vụ bưu chính công ích.

          Nhìn chung, trong tháng 01/2021, số hồ sơ TTHC nhận mới, tỷ lệ hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giảm; tỷ lệ hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tăng so với tháng 12/2020.

          Trong tổng số tiếp nhận, đã có trên 5.800 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; 01 hồ sơ giải quyết trễ hạn. Hiện nay, còn gần 2.100 hồ sơ chưa đến hạn, đang được xem xét, giải quyết.

                                                                                                              -N.H.ÂN-

Có thể bạn quan tâm