Xuất bản thông tin

null Kết quả hoạt động năm 2021 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Kết quả hoạt động năm 2021 của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và lập 37.507 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 2690 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến TTHC. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại: 31.233 ý kiến, zalo: 2.297 ý kiến, website 1022.dongthap.gov.vn: 2.289 ý kiến, facebook: 1.314 ý kiến, email: 363 ý kiến, app mobile: 11 ý kiến. Kết quả đã giải quyết 37.389 phiếu, đạt 99,69%. Còn 118 phiếu đã chuyển các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra giải quyết theo quy định.

Các phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực như: Đất đai, chính sách bảo trợ, công an, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, tư pháp… Đặc biệt, khi thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021, nhu cầu thông tin của người dân gia tăng rất lớn, nhất là các thông tin về các gói hỗ trợ của chính quyền; phản ảnh về sự bất tiện khi đi lại, lao động, học tập trong điều kiện giãn cách kéo dài; nhu cầu thông tin về kế hoạch tiêm vaccin… Các yêu cầu đều được Điện thoại viên tiếp nhận và lập phiếu xử lý kịp thời.

Trong năm 2021, đã tổ chức đánh giá sự hài lòng của tổ chức công dân đối với kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022. Kết quả xử lý ghi nhận, từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 có 36.326/ 36.431 phiếu trả lời ý kiến, giải quyết phản ánh, kiến nghị (không tính 118 phiếu đang giải quyết) được tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng về kết quả giải quyết hoặc thông tin phản hồi là hữu ích (đạt 99,71%), 105 phiếu đánh giá chưa hài lòng hoặc thông tin phản hồi là chưa hữu ích đối với người hỏi (chiếm 0,28%), 946 phiếu người phản ánh không phản hồi về thông tin được cung cấp (chủ yếu thông tin giao tiếp qua kênh face, zalo nên người phản ảnh không bày tỏ ý kiến phản hồi).

          Qua kết quả hoạt động, định kỳ hàng tháng, Trung tâm đã tham mưu Lãnh đạo Văn phòng trình Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành các Công văn chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân qua các phản ánh, kiến nghị, góp ý gửi qua Tổng đài.

 

Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp là đường dây nóng thống nhất trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp thủ tục hành chính ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; cung cấp các thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục…; các thông tin về sự cố hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp nước, điện lực... và thông tin chính sách ưu đãi, đầu tư, du lịch, sự kiện của tỉnh Đồng Tháp./.

                                                          Lê Duyên

                                        Trung tâm KSTTHC&PVHCC

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1